Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

František Vižďa

předseda místního sdružení

Zdeněk Jiroušek

místopředseda místního sdružení

Jan Vostrejž

místopředseda místního sdružení

Martin Buzek

člen místní rady

Matěj Horák

člen místní rady

Vojtěch Kalmár

člen místní rady

Stanislava Tkadlecová

členka místní rady

Leona Vižďová

členka místní rady