Doc.RNDr. František Vižďa, Ph.D.

předseda místního sdružení
člen oblastní rady