Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marcel Kollmann

předseda místního sdružení

Pavlína Kalitová

místopředsedkyně místního sdružení

Milena Markupová

pokladnice místního sdružení

Petr Dočkal

člen místní rady

Jiří Markup

člen místní rady

Daniel Štrunc

člen místní rady

Karel Vondráček

člen místní rady