Ing. Věra Veselá

předsedkyně místního sdružení
pověřená pokladnice
zastupitelka města