Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Roman Kalabus

předseda místního sdružení

Radim Kotrla

místopředseda místního sdružení

Renata Tvrdoňová

pokladnice místního sdružení

Roman Bláha

člen místní rady

Mojmír Houser

člen místní rady

Martin Kelárek

člen místní rady

Milan Kostelník

člen místní rady

Miroslav Mikulenčák

člen místní rady

Oldřich Ohryzek

člen místní rady

Josef Slovák

člen místní rady

Iveta Táborská

členka místní rady