Mgr. Oldřich Ohryzek

člen regionální kontrolní a revizní komise
člen místní rady