Bc. David Kolomazník

místopředseda místního sdružení
člen oblastní rady