1 2 3 4 Místní rada – ODS – Občanská demokratická strana

Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Kateřina Jetelinová

předsedkyně místního sdružení

Zuzana Černá

místopředsedkyně místního sdružení

Ivana Rundstuk Škrobová

pokladnice místního sdružení