22. října 2020

PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO Z KOMISÍ A VÝBORŮ

Bezpečnostní komise, předsedkyně: Kateřina Bartošová

Na říjnovou schůzi Bezpečnostní komise přijal pozvání pan Strnad, vedoucí terénního programu Mobilní sociální sítě. Členové komise se dozvěděli podrobnosti o fungování projektu, jehož cílem je poskytování pomoci osobám bez přístřeší pohybujícím se na území Městské části Praha 6. Mobilní služba vyjíždí každý měsíc po celý rok v pravidelných intervalech na dohodnutá stanoviště, a to parkoviště poblíž křižovatky ulic Podbabská a Pod Paťankou a ulice Na Vypichu. Kromě poskytování sociálních a zdravotních služeb (základní ošetření, poskytování čistého ošacení, občerstvení apod.), dochází v rámci projektu rovněž k vyhledávání a monitorování bezdomovců - počet, struktura (věk, pohlaví) a jejich rozmístění. Členové komise dále vyslechli pravidelnou měsíční zprávu Městské policie, Policie ČR a náčelníka HZS z Petřin o činnosti za uplynulý měsíc včetně reportu ze zajištění hladkého průběhu voleb. Radní pro bezpečnost Z. Hořánek přednesl návrh rozpočtu na rok 2021 co se týká problematiky bezpečnosti, prevence a ochrany. Členové komise se dále zajímali o aktuální situaci, o níž z pohledu Oddělení krizového řízení a bezpečnosti referovala vedoucí paní Lindová. Závěrem komise projednala několik podnětů občanů a navrhla součinnost policie v řešení.

Komise strategického rozvoje, člen: Ondřej Matěj Hrubeš
 

V září jsme na Komise strategického rozvoje jsme probírali koncepční studii Vítězné náměstí a prodloužení podchodu ze stanice metra A směrem k Dejvické ulici. Podchod bude zároveň sloužit jako nákupní pasáž. Komise se dále zabývala otázkou vytvoření koncepce rozvoje Prahy 6, která by detailněji navázala na Metropolitní plán. 

Dislokační komise, předseda: Jan Dočekal
 

Na svém jednání Dislokační komise doporučila pronájem prodejny na adrese Bělohorská 1682/74 organizaci Cesta domů, z.ú. Bude zde dobročinný obchod a kontaktní místo pro zájemce o služby Cesty domů. Dále byli vybráni výherci obálkové soutěže o další nebytové prostory na Praze 6 (ateliéry, garážová a parkovací stání). Dále se DIK rozhodla vypsat výběrová řízení na provozovny na adresách Bělohorská 104 a Pod Marjánkou 12. Podrobnosti budou na úřední desce. Následovala běžná agenda typu prodlužování nájmů, žádosti o slevy apod.

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6