20. října 2020

MS PETŘINY MÁ NOVÉHO PŘEDSEDU

Dne 10. září rezignoval na post předsedy MS Petřiny Martin Douša. Důvodem byl jeho plánovaný odchod související se založením nového Místního sdružení ve Středočeském kraji. Proto na nejbližším plánovaném sněmu 17. září proběhla volba nového vedení. V tajné volbě byl zvolen novým předsedou Ondřej Matěj Hrubeš. Pozici místopředsedy obhájil Josef Strach. „Na Petřinách máme příležitost se podílet na vytvoření nového náměstí u stanice metra Petřiny. Společně se stavbou nového multifunkčního domu se službami (v místě dnešní Billy) půjde o nejzásadnější místní téma, kde ODS musí být garantem řádného projednání s odborníky i veřejností,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš.

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6