24. září 2018

ODS pro společnou a přátelskou Vinoř

SLOVO STAROSTY : Moc děkujeme všem, kteří nás v minulých volbách podporovali. Jsem si jist, že jsme Vaši důvěru nezklamali. To je vidět i z dříve slibovaných projektů, které jsme dokázali zrealizovat.

Dnes se k vám obracím nejen za sebe, ale i za své kolegyně a kolegy z naší společné kandidátky s prosbou, abyste 5. a 6. října přišli k volbám a dali svůj hlas celému našemu týmu a umožnili nám pokračovat v realizaci tolik potřebných projektů.

Za 12 let našeho vládnutí jsme neschválili ani metr zástavby, naopak, usilujeme o snížení dříve povolené zastavitelnosti. 12 let budujeme infrastrukturu, která je vynucena tou dříve nesmyslně schválenou zástavbou.

Je kompletně zasanována kapacita školky pro všechny naše děti nad tři roky i do budoucna. Byly vystavěny nové třídy družiny, nové třídy školy, školní kuchyně či jídelna. Pro sociálně potřebné jsme postavili nízkonákladové byty, další se budou stavět. Bylo postaveno nové fotbalové hřiště s umělou trávou, staví se nové kabiny. Podporujeme kulturní a společenský život, zájmové organizace i naše tradiční spolky. Instalovali jsme bankomat, rozvod vody na hřbitově i nová dětská hřiště. Dokázali jsme realizovat podstatnou část našeho programu, pokud dostaneme od Vás ve volbách podporu, budeme v ní pokračovat.

Vinoř je krásná, žijí tu báječní lidé – děti, mladí, dospělí i senioři. Zvolte si osvědčené vedení, se kterým máte 12 let zkušeností.

Nevolte toho, kdo slibuje, že něco dokáže.

Volte toho, kdo už něco dokázal.

Za vaši účast ve volbách vám předem děkuji. Spolu se všemi našimi kandidáty jsme tu vždy byli a budeme pro Vás. Pokud nás chcete podpořit, zakroužkujte jedním křížkem celou naši kandidátku.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a Vaši podporu.

Pojďme společně za naším cílem – za společnou, krásnou a přátelskou Vinoří.

Bez Vás a Vaší podpory to nepůjde!

Podpořte nás i naše zástupce na kandidátní listině do vedení hl.m.Prahy.

PROJEKTY ODS PRO VINOŘ 2014–2022 REALIZOVÁNO

Nová prodejna BILLA - Mladoboleslavská ulice.

Okruh cyklostezky a chodníku Kbely-Ctěnice-Vinoř (dokončení naučné stezky), napojení na Satalice.

Zajištění stravování pro seniory (ve školní jídelně).

Dostatečná kapacita v mateřské škole pro všechny vinořské děti nad 3 roky - zajištěno i pro příští roky.

Dostatečná kapacita v základní škole pro všechny vinořské děti - zajištěno i pro příští roky.

Dostatečná kapacita míst v družině pro všechny vinořské školáky - zajištěno i pro příští roky.

Výstavba nových dětských hřišť - v objektu Mariapoli, v Předzámčí.

Bezpečnostní kamerový systém exponovaných míst.

Zřízení zastávky MHD Semtínská.

Zlepšení lékařské péče - vznik nových odborných ordinací.

Veřejné WC na hřbitově a na Vinořském náměstí.

Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem, díky tomu i výrazný nárůst počtu malých sportovců.

Rekonstrukce staré sokolovny.

REALIZUJE SE

Nové plochy pro rekreaci a odpočinek (u vinořských rybníků).

Propojení zelení s Letňanským lesoparkem.

Navýšení financí na vybavení a podporu MŠ a ZŠ. Nové hřiště v areálu školy.

Zvýšení bezpečnosti v obci (noční pochůzkáři).

Kompletace zastávek MHD. Golf, minigolf.

Výstavba nových šaten fotbalového areálu, včetně dětského hřiště se správcem a občerstvením.

PŘIPRAVUJE SE PRO PŘÍŠTÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Řešení problémů s dopravou – pomůže místní obchvatová komunikace za fotbalovým hřištěm.

Zavedeme časově omezené parkovací stání na exponovaných místech v centru Vinoře (podél ulice Mladoboleslavská, parkoviště u Normy), tím zamezíme využívání našich parkovacích míst řidiči, kteří dál pokračují MHD.

Preference vzdálenější varianty pražského okruhu.

Navýšení financí na údržbu zeleně, zapojení seniorů.

Chceme zlepšit údržbu Vinoře s pomocí místních obyvatel (svěření konkrétního místa do placené patronátní péče).

Podpora třídění odpadů.

Denní stacionář pro seniory.

Oživení náměstí (pořádání trhů, divadelních představení,…).

Rozšíření herních prvků na dětských hřištích, zajištění jejich čistoty a údržby.

Budeme podporovat místní podnikatele a pokračovat ve zlepšování nabídky služeb, včetně lékařských a sociálních.

Nové nebytové prostory na prodejny a služby vedle Normy a v Chaltické.

Kašna na Vinořském náměstí, pamětní sloup k založení Vinoře.

Svatováclavská cesta – 5 kapliček – renovace původních kreseb.

Revitalizace místa před hřbitovem, okolo pomníků, shromaždiště.

Rekonstrukce Zámecké zdi a plotu na příjezdu do Vinoře, včetně nového chodníku.

Předzámčí Vinořského zámku - revitalizace na park, zpřístupnění zámku.

Výstavba sportovního areálu - zimní stadion, plavecký bazén, skate park, plážový volejbal. Vše přístupné i pro obyvatele Vinoře.

Zahájení výstavby v roce 2019.

Vláček Satalice – Vinoř - Ctěnice - Kbely - Satalice.

Rozhledna, archeopark, výtah k rozhledně V Obůrkách.

Kopec na sáňkování V Obůrkách.

CO NABÍZÍME

Tým lidí se sportovním zaměřením a charakterem pro fair play, každý člen již v životě něco dokázal.

Kreativitu, zkušenost a znalost prostředí, otevřenost, vstřícnost a spolehlivost.

Fair play, přátelství a slušnost – tyto vlastnosti aplikujeme 12 let ve vedení Vinoře.

Směřování Vinoře k bezpečné, rekreační, kulturní a sportovní oblasti.

Zdravý patriotismus a stálost – Vinoř a vinořáci jsou naše priorita.

Pokračování v aktivním a úspěšném shánění tolik potřebných financí na vinořské projekty, jako během uplynulých 12 let.

Chceme pokračovat v řešení problémů s dopravou – pomůže místní obchvatová komunikace za fotbalovým hřištěm.

Chceme zlepšit údržbu Vinoře pomocí místních obyvatel (svěření konkrétního místa do placené patronátní péče).

Budeme podporovat místní podnikatele a zlepšování nabídky služeb, včetně lékařských a sociálních.

Jsme týmem, který chce Vinoř vést i nadále směrem k vytvoření zdravé, rekreačně- -sportovní oblasti, se zabezpečenou infrastrukturou, s podporou tradic, spolků, školy, čilého kulturního a společenského života, stejně jako nádherného, klidného a bezpečného životního prostředí.

Říká se, že volit byste měli toho, kdo něco dokázal – ne toho, kdo slibuje, že něco dokáže.

Historický majetek Vinoře, který jsme v listopadu 2006 přebírali po šestnácti letech vlády lidovců ve Vinoři, byl 211 milionů. Po dalších 12 letech vedení ODS, je tento majetek ca. 700 milionů! Vzhledem k tomu, že máme v našem rozpočtu finance na investice ca. 4 miliony ročně, znamená to, že se nám podařilo sehnat dotace do Vinořského majetku ve výši ca. 440 milionů!!!

Dodáváme, volte rozumem a srdcem.

Níže naleznete celý materiál ke stažení.

dokument: odsvinor2018 (pdf)