Miroslav Kubíček

předseda místního sdružení
místostarosta obce

Věrovany
783 75  Věrovany