ODS : Společně pro Chuchli
18. září 2018

ODS : Společně pro Chuchli

(Chuchelský zpravodaj ) Volební program kandidátů ODS a nezávislých ve Velké a Malé Chuchli pro komunální volby 2018.

Co Vám plánujeme …

• podporu pro mimoúrovňové křížení železnice formou NADJEZDU a s tím související posunutí žel. zastávky blíže našim obyvatelům do míst nynějšího přejezdu (plná podpora návrhového řešení zpracovaného SŽDC);

• výstavbu nového centra Velké Chuchle v intencích návrhu zpracovaného architekty Studia PlanB – zejména víceúčelové haly, nových prodejních ploch a nájemních bytů a budovy nové radnice (současnou radnici chceme využít pro potřeby sociální či zdravotnické služby;

• posunutí konečné zastávky autobusové linky č.172 dále po ul. Starochuchelská až na plochu pod ul. Pod akáty;

• vytvoření nové koncepce pro nám. Omladiny (nová zastávka BUS, nové zelené plochy, plocha pro realizace menšího společenského prostoru (kavárna/klub);

• obnovení chuchelských schodů do Třešňovky(Višňovky) vedoucí z ul. Na Mrázovce - přiblížení a zkrácení vstupu do chuchelského lesoparku obyvatelům Velké Chuchle a Hvězdárny;

• rekonstrukci původní cesty ke kostelu sv. Jana Nepomuckého (nad žel. tratí) s instalací nového vodovodu a el. vedení pro hřbitov a kostel;

 

Co nabízíme …

• aktivně pracovat na prosazení našeho volebního programu, a to jak v zastupitelstvu MČ, tak také v pracovních výborech, které zastupitelstvo ustanoví;

• přispět našimi odbornými znalostmi a zkušenostmi k realizaci poměrně náročných projektů, které jsme si vytýčili;

• transparentnost v nakládání s majetkem MČ, při zadávání veřejných zakázek a ve vynakládání veřejných financí; Co nechceme …

• obírat sebe i ostatní o čas planými sliby a prázdnými řečmi, nesmyslnými nápady či rádoby odbornými debatami na témata všeho druhu;

• uzavírat netransparentní či podezřelé smlouvy a účastnit se pochybných partnerství s předem nejasnými cíly a záměry;

 

Co potřebujeme ...

• Vaši podporu – Váš volební hlas, který nám v nadcházejících komunálních volbách umožní rozvíjet naše plány, dokončit práci započatou v končícím volebním období a poctivě a cílevědomě pracovat ve prospěch naší MČ;

• Vaši důvěru v naše schopnosti, naše vědomosti, zkušenosti a vůbec v našem konání. Chápeme naši práci jako službu a starost o prostředí, ve kterém společně žijeme, vychováváme naše děti, bavíme se, sportujeme;

• Vaší toleranci – ne vždy se každé dílo od samého počátku daří podle představ, ne vždy vypadá konečný výsledek tak, jak jsme si jej na počátku předsevzali. Je ale třeba vědět, že věci budeme dělat poctivě a tím dosáhneme nejlepšího možného řešení v co možná nejkratším čase. Naším cílem je věci realizovat a ne komplikovat. Chuchle je poměrně malá městská část, v mnohých ohledech závislá na jiných a je třeba mít stále na paměti, že některé věci jdou svým tempem, které je třeba mnohdy urychlit.

 

Místní sdružení ODS Praha – Velká Chuchle