ODS : Rozumná alternativa pro Chuchli
19. září 2018

ODS : Rozumná alternativa pro Chuchli

Volební program ODS pro komunální volby 2018 ve Velké a Malé Chuchli.

Poctivá práce         -          Rozumná řešení

Rychlý rozvoj kvalitní infrastruktury 

 • Prioritou našeho volebního programu v této oblasti je realizace mimoúrovňového křížení páteřní silniční komunikace se železnicí formou nadjezdu. Nadjezd je jediné rozumné řešení, přijatelné pro většinu našich občanů a podporované všemi dotčenými subjekty, zejm. SŽDC, která bude jeho případnou výstavbu realizovat a hlavně plně financovat. Nehodláme propásnout možnost jeho realizace tím, že budeme neustále hledat nějaké líbivé varianty a otevírat nekonečné diskuse na toto téma.
 • Zasadíme se o řešení dopravy v oblasti Hvězdárny a osady Na Lahovské a také o zklidnění dopravy v ul. Radotínská
 • Navrhneme řešení snížení hlučnosti dopravy v ul. Strakonická a řešení pro dodržování limitů hlučnosti na železniční trati
 • Podpoříme výstavbu obchodního centra (Lidl, KFC) na pozemcích za parkovištěm Hobbycentra HORNBACH směrem k Malé Chuchli v mezích platného Územního plánu
 • Navrhneme zbudování nové vlakové zastávky v Malé Chuchli a vytvoření parkové zeleně podél Vltavy mezi fotbalovým hřištěm a Malou Chuchlí 

Výstavba nového centra Velké Chuchle a revitalizace nám. Omladiny

 • Prioritou našeho volebního programu v této oblasti je realizace výstavby nového centra Velké Chuchle v místech bývalého areálu FEMATu (nyní označovaného jako areál Kazínská či zkráceně K8). Chuchle si zaslouží mít své klidné náměstí s dostupnými službami, obchody, restauracemi. Součástí nového centra bude sportovní hala s podzemními parkovacími prostorami, nová budova Radnice a také domy s cenově dostupnými nájemními byty.
 • Dáme novou tvář nám. Omladiny a zasadíme se o jeho přetvoření na skutečné náměstí.

Dostupná a přátelská veřejná správa – 

 • Zkvalitníme veřejnou správ a zlepšení její dostupnosti pro naše občany – přesuneme Úřad MČ do nově postavené budovy Radnice v novém centru Velké Chuchle, kde dojde k centralizaci služeb našim občanům a výkonu správy.   

Podpora pestrého života našich obyvatel –

 • Déle pokračujeme v tvorbě vstřícných podmínek pro vznik a činnost místních sportovních a zájmových spolků a budeme je podporovat z veřejných finančních prostředků.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci zanedbané přírody v okolí Velké Chuchle, vytvoříme místa pro relaxaci a aktivní pobyt v přírodě.

Podpora nájemního bydlení –

 • V souvislosti s rostoucími cenami bytů v Praze a okolí a jejich nedostupností pro běžného občana se zasadíme o rozšíření obecního bytového fondu v plánovaném novém centru Velké Chuchle a zajistíme tak dostupné bydlení v nájemních bytech pro naše občany.

Podpora seniorů a péče o ně –

 • Budeme pokračovat o pořádání akcí pro naše seniory – výlety, besedy.
 • Zajistíme dostupnou domácí péči z více zdrojů.

 

Naším společným cílem je

transparentnost v myšlení:

smyslem našeho snažení a konání je vytvoření kvalitního místa pro život našich obyvatel, pro výuku našich dětí a pro trávení volného času aktivním způsobem v přírodě i ve sportovních a zájmových organizacích. 

transparentnost v hodnotách:

respektujeme specifické hodnoty chuchelského údolí, souvztažnost s jeho okolím. Vážíme si přírody, která nás obklopuje a snažíme se proto nalézat řešení rozumná, přijatelná a realizovatelná s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Na druhé straně jsme vnímaví k potřebám našich občanů a snažíme se o jejich naplnění.

 

Pro naplnění našeho volebního programu potřebujeme Vaší podporu – Vaší důvěru – Vaší toleranci.

 

Volit ODS v Chuchli je rozumné. Přijďte svůj rozum prokázat k volbám.

 

Děkujeme Vám.

 

Vaši kandidáti za ODS a nezávislí.