Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ilona Kalová

předsedkyně místního sdružení

Josef Jelínek

místopředseda místního sdružení

Vladimír Častulík

pokladník místního sdružení

Jana Procházková

členka místní rady