Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Langmajer

předseda místního sdružení

Marek Grunner

místopředseda místního sdružení

Jan Vorlíček

pokladník místního sdružení

Miloň Kafka

člen místní rady

Igor Malý

člen místní rady

Petr Vencl

člen místní rady