Bc. Marek Grunner

člen regionální kontrolní a revizní komise
místopředseda místního sdružení