Ing. Richard Sladký

Životopis

Pocházím z jižní Moravy, před šesti lety jsem se přestěhoval do Třince za budoucí manželkou, se kterou společně vychováváme dva syny. Ve svém novém regionu obdivuji hrdost a pracovitost jeho obyvatel, kombinaci těžkého průmyslu a krásných Beskyd. Méně pak vlažný přístup k zamořenému ovzduší. Za dobu, co jsem v Moravskoslezském kraji, sleduji, co se v něm děje a jaké jsou jeho budoucí možnosti.

Pracuji na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava jako vedoucí centra projektové podpory. Zde se soustředíme mj. na podporu vzdělávání, vědeckých pracovníků a výzkumných center, vytváření partnerství, popularizaci přírodovědných a technických oborů.