Volební program ODS Třinec
4. srpna 2015

Volební program ODS Třinec

Jsme realisté, neslibujeme žádné „cypoviny“

Jsme realisté, neslibujeme žádné „cypoviny“

Volební program ODS navazuje na to, co bylo a je v posledních letech ve městě Třinci budováno a podporuje strategické aktivity plánované do roku 2020. Domníváme se, že město Třinec je spravováno dobře a rozvíjeno správným směrem. Naším cílem tedy není vše od základů měnit, chceme přispívat k dalšímu rozvoji města, neméně pak k odpovědné údržbě vybavení města a k neustálému zlepšování práce města ve prospěch jeho obyvatel. Nezapomínáme ani na části města více vzdálené centru, jejichž obyvatele bychom rádi více zapojili do rozhodování o tom, jaké aktivity v jejich lokalitách mají být podporovány.

1)    Nebudeme házet klacky pod nohy místním podnikatelům

-  nezvýšíme  daň z nemovitostí

- nezvýšíme nájemné v městských prostorech

- zajistíme rovné a spravedlivé podmínky pro všechny podnikatele

- podpoříme začínající podnikatele (inkubační programy, dotace pro start podnikání)


2)    Sázíme na průmyslovou tradici města

- podpoříme obnovu vybavení školních dílen

- zatraktivníme technické obory (výuka žáků zaměřená na rozvoj technické tvořivosti, volnočasové kroužky, popularizační hodiny přírodovědných a technických oborů, kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) a vytvoříme podporu pro nadané a talentované žáky a studenty

- podpoříme spolupráci základních a středních škol s firmami (exkurze, společné akce aj.)

3)    Udržíme, co jsme vybudovali

-  chceme, aby si občané užívali sportovních aktivit a hezkého prostředí

-  zajistíme údržbu a rozvoj nově postavených a rekonstruovaných sportovišť a kulturních center

-  budeme pokračovat v rozvoji cyklostezek a odpočinkových zón

-  podpoříme aktivní neziskové organizace, kulturní a sportovní aktivity ve městě grantovým systémem

4)    Představíme město republice

- podpoříme turistickou atraktivitu města a jeho okolí aktivní propagací (nejen) v České republice

- představíme Třinec jakoměsto s tradicí v oblasti hutnictví obklopené přírodou Beskyd

- představíme Třinec jako centrum outdoorových aktivit (paragliding, MTB, horské maratony, cyklistika, turistika, běžky…)


5)    Čistota ovzduší a vody nám leží na srdci

- ve spolupráci s průmyslovými partnery budeme usilovat o další snižování průmyslového znečištění

- výstavbou obchvatu a navazujících dopravních opatření zajistíme odklon tranzitní dopravy z města

- volbou vhodných zdrojů vytápění přispějeme k řešení problematiky lokálních topenišť

- zajistíme komplexní rozvoj městské zeleně

- podpoříme dokončení kanalizace v dosud nevybavených městských částech a jejich napojení na čistírnu odpadních vod


6)    Chceme bezpečnou a efektivní dopravu ve městě

- přizpůsobíme MHD a autobusovou dopravu změnám ve vlakové dopravě díky nové zastávce Třinec – centrum

- budeme průběžně opravovat rozbité silnice

- zajistíme postupnou výstavbu chybějících chodníků a rekonstrukci nedostatečného osvětlení na frekventovaných silnicích v městských částech


7)    Myslíme také na seniory a mladé rodiny s dětmi

- udržíme rozsah sociálních služeb pro potřebné

- budeme preferovat a podporovat péči o seniory v rodinách s využitím soc. služeb (ústavní péče by měla být až posledním východiskem)

- podpoříme mladé rodiny s dětmi (zachování sítě mateřských škol, navýšení jejich kapacity)