18. září 2018

Volební program Třebovice

Dostupné sociální služby a rodiny s dětmi

Budeme vyjednávat s poskytovateli sociálních služeb, aby byly pro naše občany vždy dostupné, a chceme se začít podílet na jejich financování.

Podpoříme terénní služby, které jsou poskytovány v domácnostech klientů.

Vybudujeme více bezpečných míst, kde mohou trávit volný čas rodiny s dětmi.

Chceme podpořit vznik nových zařízení péče o děti.

 

Více kultury a občanských aktivit

Budeme více podporovat spolky, volnočasové aktivity, klub seniorů a další občanské iniciativy razantním navýšením dotací a především úzkou a férovou spoluprací.

Chceme více kultury v naší obci, proto výrazně podpoříme ochotnické divadlo,

přispějeme k založení filmového klubu pro mladé a seniory, podpoříme mladé hudební kapely.

Budeme pokračovat v podpoře akcí jako je Noc s netopýry a Vítání ptačího zpěvu a podpoříme vznik dalších obdobných aktivit.

Využijeme fondů EU na pokrytí veřejných míst WiFi sítí a na dostupný vysokorychlostní internet – SMART CITY.

 

Sport pro všechny

Chceme sportovní halu přiměřenou potřebám obce a dostupnou pro všechny občany, ale také celkové řešení sportovního vyžití pro všechny generace (workoutové hřiště pro mladé i starší, herní prvky pro děti).

Pomůžeme s rekonstrukcí a revitalizací areálu a travnatého hřiště u orlovny.

 

Bezpečnost v obci

Zajistíme častější pochůzky strážníků Městské policie v rizikových lokalitách.

 

Investice

Budeme nadále investovat do oprav, modernizace komunikací a obecního majetku.

Sestavíme jasný plán investic, který bude veřejně přístupný.

 

Radnice „ze skla“ a správa obce

Chceme otevřenou a průhlednou radnici, která informuje o všem, co se děje, a to všemi dostupnými a moderními způsoby (webové stránky, facebook, Třebovický info portál, online přenosy z jednání zastupitelstva).

Budeme aktivně naslouchat občanům a ptát se na jejich názory. K zásadním věcem musí

mít příležitost vyjádřit se všichni obyvatelé např. v místním referendu.

 

Náš program není kompletní. Jeho další body chceme po volbách doplňovat podle toho,

co Vy, obyvatelé Třebovic, skutečně potřebujete. Podle toho, co Vás bude trápit nebo co Vám

život v naší krásné obci zpříjemní.

Abychom měli možnost přeměnit tyto plány na skutky, to už nyní záleží jen na Vás…

Štítky:
Program MS 2018