Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Hobl

předseda místního sdružení

Petr Sameš

místopředseda místního sdružení

Jakub John

pokladník místního sdružení

Martina Bártová

členka místní rady

Pavel Jílek

člen místní rady