Bc. Petr Sameš

místopředseda místního sdružení
starosta obce
člen regionální rady
místopředseda oblastního sdružení