Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Hynek Hanza

předseda místního sdružení

Iva Dvořáková

místopředsedkyně místního sdružení

Petr Šíla

pokladník místního sdružení

Renata Dohnalová

členka místní rady

Ondřej Hampejs

člen místní rady

Monika Peterková

členka místní rady

Milan Stryja

člen místní rady

Pavel Šustáček

člen místní rady

Pavel Tetřev

člen místní rady