Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Němec

předseda místního sdružení

Martin Semecký

místopředseda místního sdružení

Miroslav Tůma

pokladník místního sdružení

Petr Polák

člen místní rady

Pavel Tůma

člen místní rady