Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Roman Macek

předseda místního sdružení

Tomáš Potěšil

místopředseda místního sdružení

Jaromír Mikulenka

pokladník místního sdružení

Vendula Škvařilová

členka místní rady

Jan Vepřek

člen místní rady