Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Marcel Petrásek

předseda místního sdružení

Jakub Stárek

místopředseda místního sdružení

Dita Petrová

pokladnice místního sdružení

Tomáš Chalupa

člen místní rady

Michaela Pelešková

členka místní rady