Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Chalupa

předseda místního sdružení

Jarmila Vohradská

místopředsedkyně místního sdružení

Kateřina Chalupová

pokladnice místního sdružení

Zuzana Jalloul

členka místní rady

Marcel Petrásek

člen místní rady