Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Chalupa

předseda místního sdružení

Jarmila Vohradská

místopředsedkyně místního sdružení

Kateřina Chalupová

pokladnice místního sdružení

Marcel Petrásek

člen místní rady