1 2 3 4 Místní rada – ODS – Občanská demokratická strana

Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Eva Svobodová

předsedkyně místního sdružení

Pavel Svačina

místopředseda místního sdružení

Jiřina Kopencová

pokladnice místního sdružení

Petr Gazárek

člen místní rady

Anna Hricková

členka místní rady

Kryštof Zika

člen místní rady