Ing. Anna Hricková

členka místní rady
členka oblastní rady