Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Valovič

předseda místního sdružení

Adam Štěpánek

místopředseda místního sdružení

Marek Dvořák

pokladník místního sdružení

Petr Hůlka

člen místní rady

Pavel Šutka

člen místní rady