Ing. arch. Martin Valovič

předseda místního sdružení
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení