Dr. Ing. David Mrkvica

předseda místního sdružení
pověřený pokladník

Životopis

Dr. Ing. David Mrkvica

 • tel./fax: 606831642
 • email : mrkvica@mmo.cz
 • předseda  MS ODS Ostrava – Stará Bělá
 • člen Zastupitelstva města Ostravy
  • předseda komise pro informační systémy
  • člen komise protidrogové a ochrany veřejného pořádku
  • člen komise pro děti, mládež a sport
 • člen Zastupitelstva městského obvodu Stará Bělá
  • člen grantové a  bytové komise

narozen:

duben 1970 v Ostravě - Vítkovicích

Zaměstnání:

Softwarový inženýr

Vzdělání:

 • ČVUT Praha – fakulta strojní, obor ASŘ ve strojírenství
 • VŠB-TU Ostrava, postgraduální studium, fakulta strojí, obor hydraulické a pneumatické systémy
 • Od 1998 VAE Controls s.r.o

Koníčky, zájmy:

Cestování, sport, četba.

Motto:

Úcta k rodičům, odpovědnost k dětem