Stanislav Kokeš

radní městské části

Junácká 127
724 00  Ostrava - Stará Bělá