12. září 2022

Volební program pro Slivenec ve zkratce

1. Otevřená radnice

Přejeme si učinit sliveneckou radnici otevřenou a vstřícnou, aby byla místem pro setkávání našich občanů, místem, kde každý názor najde svého posluchače a žádný podnětný návrh nespadne pod stůl. Místem pro široký dialog, a hlavně místem, kde se všichni budeme cítit jako rovnoprávní spoluobčané, jejichž hlas má stejnou váhu i hodnotu. Chceme, aby se každý občan cítil jako platný člen komunity, který vždy dostane odpověď na své otázky.

2. Transparentnost hospodaření

Hospodaření městské části je nyní netransparentní, informace jsou minimální a pro občany nesrozumitelné nebo přímo nedostupné. Rozpočet je na webu městské části Praha-Slivenec uveřejňován pouze ve zkrácené verzi a bez komentáře. Jak vypadá úplný rozpočet a jak se do něj promítly jeho změny v průběhu roku, se občané dozvědí až při zveřejnění závěrečného účtu za uplynulý rok, bez jakéhokoliv komentáře a odůvodnění. Takto vést účetnictví městské části v 21. století nelze. Důsledně dodržíme zásady 3E při správě veřejných financí a v celém volebním období 2022–2026 budeme dbát na účelnost, hospodárnost a efektivitu.

3. Životní prostředí a doprava

V naší městské části se úzce prolíná problematika životního prostředí a dopravy. Jako největší problémy vnímáme hluk a polétavý prach způsobený dopravním provozem. Budeme se komplexně věnovat oběma problémům. Zasadíme se o zvýšení protihlukových stěn u Barrandovské spojky a u Pražského okruhu tak, aby hluková zátěž nedopadala na občany. Zajistíme monitoring prachových částic a polutantů a v případě překročení imisních limitů razantně zakročíme. Zaměříme se na smysluplné řešení problematiky parkování a zajistíme pohodlné parkování pro naše občany. Zabráníme zvýšenému provozu nákladních automobilů na Slivenci. Podpoříme moderní způsoby dopravy jako elektrokola, reálně odpovídající potřebám spoluobčanů a 21. století.

4. Podpora drobného podnikání

Naším cílem je postupný návrat drobného podnikání. Slivenec podle našeho názoru postrádá také ambicióznější plán celkového rozvoje podnikání, který chceme v případě našeho úspěchu vytvořit a následně prosadit. Vytvoříme takové podmínky, aby se případným zájemcům vyplatilo tyto služby ve Slivenci provozovat. Jsme přesvědčeni, že to povede ke zlepšení života v naší městské části.

5. Školy a školky – zázemí pro naše děti

Navážeme na vše, co je praxí prověřené a funkční, ale nebojíme se změn. Naším cílem je komplexní budování školek a škol, podpořit pedagogický proces a zaměřit se na klima školy.