Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Michal Hlaváč

předseda místního sdružení

Dušan Jakoubek

místopředseda místního sdružení

Adam Janek

místopředseda místního sdružení

Jakub Juřina

pokladník místního sdružení

Radek Červinka

člen místní rady

Marek Doležel

člen místní rady

Ivan Durek

člen místní rady