Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Dušan Jakoubek

předseda místního sdružení

Ivan Durek

místopředseda místního sdružení

Michal Hlaváč

pokladník místního sdružení

Radek Červinka

člen místní rady

Vojtěch Novotný

člen místní rady