Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Luděk Rubáš

předseda místního sdružení

Michal Černý

místopředseda místního sdružení

Kateřina Jurigová

místopředsedkyně místního sdružení

Jana Marco

místopředsedkyně místního sdružení

Tereza Rubášová

pokladnice místního sdružení