Ing. Jana Marco

členka oblastní rady
místopředsedkyně místního sdružení