Milan Paldus, předseda místního sdružení

ODS sídlo