Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Roman Jandík

předseda místního sdružení

Tomáš Šalamon

místopředseda místního sdružení

Tomáš Pařízek

pokladník místního sdružení

Dita Dvořáková

členka místní rady

Jiří Hašek

člen místní rady

Simona Mádlová

členka místní rady