Ing. Roman Jandík

místopředseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení

Životopis

Vystudoval obor Ekonomie, řízení podniku na Fakultě strojní, ČVUT v Praze. Téměř celý život je občanem Roztok, kde se od roku 2008 věnuje svému koníčku - komunální politice. Byl neuvolněným místostarostou, radním a nyní působí jako zastupitel a předseda Finančního výboru. 
Většinu svého profesního života působí v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů a pojišťovnictví v oblasti online distribuce a marketingu. Je šťastně ženatý, rád cestuje a fotí. Jeho motem je:
 Vím, jaké investice kraj potřebuje.