Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Kantor

předseda místního sdružení

Petr Holý

místopředseda místního sdružení

Petr Stolař

pokladník místního sdružení

Radek Adamec

člen místní rady

Rudolf Bill

člen místní rady

Svatava Billová

členka místní rady

Markéta Blinková

členka místní rady

Pavel Holub

člen místní rady

Antonín Slovák

člen místní rady

Alois Vychodil

člen místní rady

Jindřich Žák

člen místní rady