Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Kantor

předseda místního sdružení

Petr Holý

místopředseda místního sdružení

Jan Graclík

pokladník místního sdružení

Rudolf Bill

člen místní rady

Markéta Blinková

členka místní rady

Petr Stolař

člen místní rady

Jindřich Žák

člen místní rady