4. listopadu 2023

Regionální sdružení ODS Vysočina potvrdilo mandát Evy Decroix jako předsedkyně regionu ODS.

Na dnešním regionálním sněmu ODS Vysočina Eva Decroix obhájila post předsedkyně regionálního sdružení ODS Vysočina. Obdržela taktéž podporu svých kolegů na post místopředsedkyně ODS.

Vedení regionální rady bude nově fungovat ve složení: Veronika Vošická Buráňová, Filip Hron a Miroslav Skalník, kteří byli zvoleni do funkce místopředsedů.

Kromě vedení byli na sněmu zvolení také řadoví členové regionální rady: Ondřej Kozub, Karel Kratochvíl, Jan Mokříš, Petr Sameš a Vítězslav Schrek.

Eva Decroix k tomu uvedla:

„Díky všem patří účastníkům regionálního sněmu za produktivní a konstruktivní jednání. Současně bych ráda vyjádřila vděk za podporu a za výjimečnou schopnost regionu ODS Vysočina přijímat kompromisy, mít dlouhodobé politické cíle a vize a být připravenými je odpracovat.”

Sněm také navrhl Petra Fialu na post předsedy ODS a další místopředsedy Martina Baxu, Martina Kupku a Zbyňka Stanjuru

Nominaci do Výkonné rady obdržel Zbyněk Stejskal.

"Vstřícnou a konstruktivní atmosféru sněmu také ocenili čestní hosté, mezi nimiž byli ministr kultury a místopředseda ODS Martin Baxa a europoslankyně Veronika Vrecionová, kteří přijeli na Vysočinu, aby diskutovali s členskou základnou a podpořili své nominace,“ doplňuje Eva Decroix, předsedkyně Regionálního sdružení ODS Vysočina.