23. listopadu 2021

Nová Společná zemědělská politika přichází se zpožděním, ale je dobrým kompromisem

(www.ods.cz) Na dnešním plenárním zasedání Evropského parlamentu probíhá hlasování o finálním kompromisu nové podoby Společné zemědělské politiky na roky 2021-2027 vzešlém z vyjednávání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Europoslanci ODS výsledný kompromis podpoří.

„Všichni bychom si uměli představit lepší podobu nové Společné zemědělské politiky. Někdo více zelenou, někdo s menšími požadavky na zemědělce, jiní by podporovali tvrdší sociální kritéria pro rozdělování zemědělského rozpočtu. Já výsledný kompromis považuji za dobrý a v závěrečném hlasování jej společně s kolegy podpořím,“ uvedla členka zemědělského výboru EP a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová.

Společná zemědělská politika měla platit už od začátku roku 2021, průtahy v jejím vyjednávání a schvalování její začátek nakonec odsunuly až na rok 2023. Další odklad by znamenal nejistotu pro všechny zemědělce, kteří se podle jejích pravidel musí řídit.

„Hlavním cílem zemědělství je produkce dostatečného množství cenově dostupných potravin. Způsob pěstování plodin nebo chov zvířat nelze měnit ze dne na den, zemědělci na přizpůsobení se novým pravidlům potřebují dostatek času. Pokud jej nedostanou, žádných změn směrem k přírodě a šetrnějším způsobům hospodaření nedosáhneme.“

Závěrečný kompromis neobsahuje povinné zastropování zemědělských dotací, nicméně umožňuje členským zemím, aby tento nástroj ve svých národních strategických plánech využily.

„Evropskému parlamentu se nepodařilo vyjednat povinné zastropování, zastavilo jej rozhodnutí Evropské rady na popud Andreje Babiše. Nicméně nová SZP tento nástroj umožňuje, proto se jej naše vznikající vláda rozhodla uplatnit,“ dodala Vrecionová.

Veronika Vrecionová

poslankyně EP
členka Programového týmu ODS životní prostředí a zemědělství