9. prosince 2020

AntiCovid tým žádá úpravu systému PES i vznik očkovacího plánu

(www.ods.cz) AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 předkládá další návrhy k řešení současné krize. Systém PES by podle AntiCovid týmu měl zohlednit regionalitu, zavést stupeň 0 a nevyžadovat nouzový stav v prvních třech stupních.

Upravit systém PES tak, aby neomezoval ekonomiku ani školství

Vládní systém PES se ukázal jako neefektivní i diskriminační vůči velké části obyvatel. Proto budeme každý týden navrhovat jeho úpravu, aby lépe odpovídal stávající situaci. Co vládě doporučujeme?

 • Přidat stupeň 0, který nebude vyžadovat nouzový stav. V tomto režimu se opatření vyhlašují pouze podle Zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento stav tedy umožňuje regionální opaření obecné povahy.
   
 • Nevyžadovat nouzový stav pro stupně 1 až 2. Ve stupni 3 pouze za určitých podmínek.
   
 • Do systému PES kvůli rozdílným stavům v jednotlivých krajích přidat také regionalizaci.
   
 • Sjednotit pravidla pro velkoobchody i maloobchody. Základní potřeby bude umožněno prodávat ve všech stupních systému PES. V maloobchodech i velkoobchodech budou platit jednotné omezení počtu osob v prostoru prodejny (1 osoba na 10 m² provozní plochy, rozestupy 2 m mezi zákazníky).
   
 • Umožnit výuku v mateřských školách i na 1. a 2. stupni ZŠ prezenční výuku ve všech stupních PES.
   
 • Uzavřít provozovny stravovacích zařízení až ve 4. a 5. stupni PES. Stupeň 0 by nevyžadoval omezení a ve stupních 1 až 2 by platilo pouze lokální omezení. Ve stupni 3 budou provozovny zavřené jen od 22. do 6. hodiny ranní.

Připravit očkovací plán

Musíme zavést očkovací plán, který umožní návrat společnosti do ekonomického a sociálního normálu. Cílem je udržet konkurenceschopnost české ekonomiky bez toho, aniž by bylo ohroženo fungování zdravotnického systému. Nabízí se srovnání s Dnem D. Plán byl dopředu stanoven dávno před vyloděním v Normandii a realizoval se ve chvíli, kdy dostala spojenecká vojska pokyn k vylodění v Normandii. Ve chvíli, kdy nastane náš „Den D v očkování populace“, musíme už přesně znát plán, podle kterého bude stát postupovat.

Součástí plánu musí být:

 • Odpověď na otázku, za jak dlouho od schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky je vláda schopna dostat do Česka dostatečné množství vakcíny a zahájit očkování.
   
 • Musí hledat inspiraci ve Velké Británii, která už během prosince a ledna proočkuje část populace. Za jak dlouho jsme schopni dosáhnout stejných výsledky?
   
 • Musí odpovídat na otázky, kolik procent populace chceme proočkovat i jaké věkové skupiny jsou prioritou.
   
 • Musí probíhat stejně rychle, jako v podobně velkých zemích v regionu, například v Rakousku.
   
 • Kvůli šířící se vlně hoaxů a mýtů o očkování je také nutné výrazně zintenzivnit informační kampaň týkající se očkování.
   
 • Nadále musíme prosazovat zlepšení testování, trasování a zejména čekacích lhůt na odběry.

Umožnit styk s příbuznými a rodinou v domovech pro seniory

Sociální kontakty a styk s rodinou jsou klíčové pro zachování duševního i fyzického zdraví všech seniorů, kteří pobývají v domovech pro seniory. Zároveň musíme systém uvolňování návštěv nastavit tak, aby byla zajištěna bezpečnost a zamezilo se šíření choroby v rámci zařízení i personálu, návštěvníků, pacientů a klientů.
Nezbytnou návštěvu seniora v domově je možné uskutečnit za dodržení hygienických podmínek v každém stupni PES. Ve stupni 5 však pouze ve výjimečných případech.

Je nutné dodržovat tato pravidla pro zdravotnická a sociální zařízení:

 • Je nutno návštěvy koordinovat tak, aby nedocházelo ke kumulaci většího množství osob. Návštěvy musí mít předem dojednaný čas s personálem tak, aby nedocházelo k hromadění velkého množství lidí ve stejný čas na stejném místě.
   
 • Omezení času jednotlivých návštěv tak, aby se co nejvíce naplnil koncept fyzického/sociálního odstupu.
   
 • Pohyb návštěvníků, pokud to poměry umožňují, je vhodné usměrnit jednosměrně. Tedy, že se přicházející a odcházející nemohou potkat.
   
 • Toalety pro návštěvníky by měly být vyhrazeny jen pro ně.
   
 • O těchto opatřeních je nutno informovat návštěvníky včas.
   
 • O každé návštěvě je nutno vést záznam ve zdravotní či jiné dokumentaci s vyznačením času návštěvy.
   
 • Je nutné měření tělesné teploty
   
 • Provedení antigenních testů je žádoucí, ale není podmínkou pro vpuštění návštěvníka k pacientovi či klientovi. Podmínkou je dodržení všech ostatních pravidel. To znamená dobrého zdravotního stavu, důsledné krytí úst a nosu a dodržení sociálního a fyzického odstupu.

Nouzový stav nelze podporovat bez znalosti situace, kdy nebude zapotřebí

Vládní koalice bude prosazovat prodloužení nouzového stavu téměř do nekonečna. Pokud však vláda jasně neurčí situaci, která musí nastat k tomu, aby nadále nebyl potřeba nouzový stav, nemůžeme jej dlouhodobě podporovat. Zmiňovanou situací máme na mysli například okamžik, ve kterém bude proočkovaná potřebná část populace.