Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Zdeněk Nejdl

předseda místního sdružení

Václav Haifler

místopředseda místního sdružení

Josef John

pokladník místního sdružení

Dominik Kratochvíl

člen místní rady

Luděk Štíbr

člen místní rady