Ing. Zdeněk Nejdl

předseda místního sdružení

Husovo náměstí 27
269 01  Rakovník – Rakovník

Životopis

Zdeněk Nejdl se narodil 23. března 1959 v Domažlicích. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, odbor hlubinné dobývání ložisek. V letech 1982 až 2000 pracoval v hornictví v různých technických profesích, naposledy jako závodní dolu Rako v Rakovníku. V roce 2000 vyměnil profesi báňského inženýra za komunální politiku a stal se místostarostou města Rakovníka. Od roku 2002 do roku 2014 úspěšně zastával post starosty města. V letech 2003 až 2015 předsedal Svazku měst a obcí Rakovnicka, kde se angažuje i dnes. Je nadále členem zastupitelstva města Rakovníka, od roku 2014 předsedou kontrolního výboru. Je ženatý, má tři děti a tři vnoučata. Hodně času věnuje fotbalovému klubu SK Rakovník, kde je členem výkonného výboru.