6. listopadu 2023

Koruna se přesouvá pod samostatnou společnost

(Radotínské noviny) Radotínští zastupitelé rozhodli o vzniku subjektu Kulturně komunitní centrum Koruna z.ú. Podobně samostatně hospodaří bazén, biotop a sportovní hala pod hlavičkou Radotínské o.p.s. Cílem je zjednodušení fungování Koruny, snížení administrativní zátěže městské části a snaha o rozšíření především komunitních, nízkoprahových i vzdělávacích aktivit, na něž můžou zapsané ústavy (z.ú) čerpat dotace.

„Zastupitelstvo podpořilo organizační přeměnu Koruny na instituci s vlastní právní subjektivitou. Radotínská radnice však bude i nadále na fungování Koruny dohlížet a finančně ji podporovat,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík. Ve správní radě nové společnosti zasedne v neplacených funkcích kromě starosty také radní Simona Baráková, předsedou správní rady je radní Viktor Kryštof.

Za ředitelku nově založené společnosti vybrala správní rada stávající vedoucí Koruny Danu Radovou, která v ní působí od roku 2010. Zařízení spadalo pod radotínskou radnici nejdříve jako Kulturní středisko Koruna a od roku 2021 pod novým názvem Kulturně-komunitní centrum Koruna. „Provozní náklady na kulturní, komunitní, vzdělávací a volnočasové programy stále rostou. Pokud chceme zachovat minimálně stejnou úroveň, musíme flexibilněji využívat například dotační tituly. Kulturní provoz kromě toho pracuje s různými pracovněprávními vztahy spolupracovníků, lektorů, vystupujících a dalších zainteresovaných. Samostatná společnost může v tomto ohledu fungovat efektivněji než úřad městské části, který má v prvé řadě jiné úkoly,“ vysvětluje starosta Karel Hanzlík.

Šanci na další rozšíření už tak pestrého programu Koruny vidí v nově založené společnosti také její ředitelka Dana Radová: „Na provozu a programu Koruny se dnes pravidelně podílí tři desítky lidí. Zaměstnanců je jen několik, zbytek tvoří tým lektorek nebo koordinátorů různých kroužků a kurzů, pracovníků v nízkoprahovém centu, kde se prodávají vstupenky, uvaděček, bedňáků, pomocných techniků a dalších.“

Letos v červnu iniciovala Dana Radová v Koruně setkání vedoucích kulturních center napříč republikou. Přijelo jich asi třicet. „Zajímalo mne, jaké mají zkušenosti jinde, jak se financují podobná centra, jaké jsou možnosti dotací, jaké formy jsou pro centra i obce či města ty nejvhodnější,“ říká Dana Radová. „Zjistila jsem, že tuto otázku neřešíme jen v Radotíně. Z našeho radotínského setkání se zrodila iniciativa pro založení Asociace kulturních center, která vznikla v říjnu. Ukazuje se, že řízení kulturních center jako zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, spolek, nebo i jiné formy, je praktičtější než jejich začlenění pod radnice,“ míní Dana Radová.

Samostatně fungující společnost má pružněji reagovat na potřeby komunity a vytvářet programy a akce přizpůsobené konkrétním potřebám občanů. „Samozřejmě to v každém případě vyžaduje stále finanční podporu města nebo obce, bez které to prostě nejde. Výhodou je, že odpadá poměrně velká administrativní zátěž a je mnohem větší šance na podpůrné dotační tituly, tedy zároveň i menší zatížení rozpočtu městské části,“ potvrzuje slova starosty Dana Radová.

V nově založené asociaci si budou vedoucí center kromě sdílení kulturních tipů vyměňovat informace a zkušenosti o legislativě i nabízených dotacích. „Nejen díky nové asociaci vím, že ne všude mají na radnicích takovou podporu kulturních komunitních i sociálních programů, jakou máme v Radotíně. Proto věřím, že 1. ledna 2024 odstartujeme novou etapu fungování našeho Kulturně-komunitního centra Koruna dobrým směrem,“ věří Dana Radová.

Štítky:
tisková zpráva