ODS Radotín: Volební program 2022 - 2026
8. září 2022

ODS Radotín: Volební program 2022 - 2026

Vážení spoluobčané, milí Radotíňáci,

níže ke stažení najdete volební program radotínské organizace Občanské demokratické strany, kde vám představujeme naše plány na následující čtyři roky. Ještě před tím, než si je přečtete, dovolte, abych se krátce pozastavil nad uplynulým obdobím.

Radotínskou radnici vedu od roku 2006, ale mohu konstatovat, že uplynulé volební období patřilo určitě k těm nejtěžším. Chod v naší městské části již dva roky ovlivňuje rozsáhlá stavební činnost Správy železnic, která nutně modernizuje železniční koridor a také celou oblast nádraží, což se odrazilo zejména na dopravní situaci. Dva roky jsme se potýkali s opatřeními kvůli koronavirové pandemii a v neposlední řadě čelíme prohlubující se inflaci a ekonomickým potížím po vypuknutí války na Ukrajině. O to víc mě těší, že se nám i v takových podmínkách podařilo naplnit náš volební program na léta 2018–2022. A co víc, i přes neočekávané výdaje v souvislosti s koronavirovou krizí a zdražením energií se nám daří držet vyrovnané hospodaření. Je to mimo jiné i tím, že jsme se dopředu na nenadálé situace připravili, např. snižováním energetické náročnosti – zateplováním městských objektů či instalacemi fotovoltaických panelů na vybraných veřejných budovách. Právě nezadlužování naší městské části je pro nás prioritní. Být dobrými hospodáři se nám daří nejen díky snižování provozních výdajů, ale i úspěšnou dotační politikou. Městská část Praha 16 patří totiž k nejúspěšnějším příjemcům prostředků z evropských fondů, programů ministerstev a z rozpočtu hlavního města Prahy. Naše radnice z nich v uplynulém období získala zhruba 240 milionů korun. Díky nim se v Radotíně podařilo například vybudovat nové společensko-kulturní zařízení (Centrum Koruna), navýšit kapacitu 1. stupně základní školy, nové zázemí získala místní služebna Policie ČR či základní umělecká škola. Byl dokončen krytý plavecký bazén, rozšířila se protipovodňová ochrana v Šárově kole, připravuje se zvýšení kapacity v mateřské škole.

Pokud sledujete dlouhodobě naši práci, víte, že máme plány a vize, které měníme v realitu. Od roku 2006 se nám postupnými kroky podařilo proměnit městskou část na jihozápadním okraji Prahy, zatíženou průmyslovou činností uplynulých desetiletí, v místo, kde se lidem dobře žije. V místo s dostatkem příležitostí pro společenský život, kulturu, sport, zábavu.

Za vším, co děláme, samozřejmě stojí konkrétní lidé. Naši zástupci celé čtyři roky poctivě přistupovali k úkolům, které jim byly svěřeny. Větší část tohoto úspěšného týmu jde do voleb znovu. Ale máme mezi sebou i nové tváře, které znáte z jejich aktivního působení v nejrůznějších radotínských spolcích či sportovních oddílech.

Komunální volby nebývají o stranách, ale právě hlavně o osobnostech, které dlouhodobě prokazují svým aktivním přístupem připravenost oddaně pracovat pro občany Radotína a vytvářet pro ně ty nejlepší podmínky pro spokojený život. A takové osobnosti máme.

Doufáme, že díky Vám budeme moci pokračovat v rozvoji našeho krásného Radotína.

Děkujeme vám za podporu!

Karel Hanzlík

Starosta Městské části Praha 16